Vihtavuori
Ajankohtaista
Historiaa
Ruutitehdas
Asuminen
Elinkeino
Peruspalvelut
Vapaa-aika
Muut palvelut
Järjestöt
Nähtävyydet
Kylämarkkinat
Yhteystiedot

LUONNON JA YMPÄRISTÖN RESURSSIT SEKÄ NÄHTÄVYYDET

Ahlbackan tilan ympäristö, Vihtajärven ja Iso-Kuhajärven välinen alue sekä Vihtalahden alue ovat kylän perinteistä maalaismaisemaa. Vihtavuoren keskusta sijoittuu Haavistontien alkupäähän, josta tiheämpi asutus jatkuu pohjoiseen ja itään. Maisemallisesti yhtenäinen ja osin suojeltu tehtaan asuinalue edustaa vanhaa 1920 – 1940-luvun teollisuuden ympärille kasvanutta Vihtavuorta. Samaan ryhmään kuuluvat myös kylän muut vanhat asuinalueet. Museovirasto on luokitellut tehtaan vanhan asuinalueen valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi.

Puistomaisten alueiden lisäksi Vihtavuoressa on runsaasti luonnontilaisia alueita. Kylän ympäristön metsät toimivat myös kyläläisten virkistysalueina. Lammasmäellä ja Iso- Kuhajärven rantametsissä sijaitsevat kylän kuntoilupolut. Lammasmäessä on jo luontopolku jääkauden jättämine merkkeineen. Kylältä on myös yhteys laajempaan retkeilyverkostoon, eli vuonna 2004 valmistuneeseen Metsoreittiin, joka mutkittelee Laukaan lävitse sen pohjoiselta rajalta kohti Jyväskylää ja yhtyy kaupunkialueen ulkoiluverkostoon Keski-Suomen Ampujien majalla.


KULTTUURIHISTORIALLISET KOHTEET

Ahlbackan tilan päärakennus Arkkitehti Yrjö Blomstedtin suunnittelema rakennus edustaa kansallisromantiikkaa. Vihtavuoren tehtaan asuinalue läpileikkaus yhden teollisuus-yrityksen sosiaalisesta ympäristöstä 1920- luvulta 1940-luvulle. Alue käsittää Mäen, Ylä- ja Ala-Sudeetin sekä Puiston asuinalueen. Alueeseen liittyy myös laaja urheilupuisto kenttineen.


Muut arvokkaat kohteet


Vihtavuoressa on muitakin paikallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita. Suurin osa kohteista on valittu rakennusinventointiluetteloon maisemallisen arvonsa takia. Seuraavat kohteet ovat luettelossa sekä maisemallisen että rakennushistoriallisen arvonsa vuoksi:

· Kuhalan pariaitta ja vaateaitta
· Haaviston tilan vilja-aitta, vaateaitta ja aittarivi.

Maisemallisesti arvokkaat kohteet:
· Pitkänmäen omakotimiljöö.
· Hienosen tilan päärakennus ja aittarivi.
· Vihtalahden tilan päärakennus ja aittarivi.

· Vihtavuoren entinen paloasema. (kuvassa)       


 

 

 

Vihtavuoren Kyläyhdistys Ry