Vihtavuori
Ajankohtaista
Historiaa
Ruutitehdas
Asuminen
Elinkeino
Peruspalvelut
Vapaa-aika
Muut palvelut
Järjestöt
Nähtävyydet
Kylämarkkinat
Yhteystiedot

Elinkeinot ja merkittävät yritykset

Vihtavuori on lähtökohdiltaan maaseutumainen kylä, johon voimakkaasti on vaikuttanut merkittävä teollinen yritys. Maatalous on keskittynyt perinteiseen kasvinviljelyyn sekä uudempaan lihakarjankasvatukseen. Tiloja on enää vain muutama ja ne sijaitsevat etupäässä taajama-alueen ulkopuolella. Täten maatalous elinkeinona ei ole kovin näkyvä kylän jokapäiväisessä elämässä.

Ruuti- ja räjähdysainetehtaiden toiminta on supistunut ja erikoistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Suuri osa tehtaan työntekijöistä on joutunut etsiytymään muihin tehtäviin. Viimeisenä supistuksena lopetettiin tehtaan ruutituotannon B-osasto vuonna 2002.

Suurimmat teollisuusyritykset ovat Patria konsernin puolustusvoimille erilaisia ammuksia valmistava NAMMO Vihtavuori, louhintaräjähdysaineita ja räjäyttimiä valmistava Oy Forcit  Ab . Ajoneuvoihin ja teollisuuteen katalysaattoreita valmistava
Dinex Finland Oy on suurin metallijalostuslaitos. Merkittävä tuotantolaitos on myös Ficote Oy, joka valmistaa viemärinhuoltolaitteita, jäteastianpesulaitteita ja jäänhoitokoneita.

Suurin osa kylän asukkaista saa toimeentulon paikallisilta tai ympäristön teollisuus- tai palveluyrityksiltä. Kyläkyselyn vastauksista ilmeni esimerkiksi, että puolet väestöstä käy töissä Jyväskylässä

 


 

Vihtavuoren Kyläyhdistys Ry