Vihtavuori
Ajankohtaista
Historiaa
Ruutitehdas
Asuminen
Elinkeino
Peruspalvelut
Vapaa-aika
Muut palvelut
Järjestöt
Nähtävyydet
Kylämarkkinat
Yhteystiedot

Elinkeinot ja merkittävät yritykset

Vihtavuori on lähtökohdiltaan maaseutumainen kylä, johon voimakkaasti on vaikuttanut merkittävä teollinen yritys. Maatalous on keskittynyt perinteiseen kasvinviljelyyn sekä uudempaan lihakarjankasvatukseen. Tiloja on enää vain muutama ja ne sijaitsevat etupäässä taajama-alueen ulkopuolella. Täten maatalous elinkeinona ei ole kovin näkyvä kylän jokapäiväisessä elämässä.

Ruuti- ja räjähdysainetehtaiden toiminta on taas alkanut toipumaan viime vuosikymmenten hiljaiselon jälkeen..

Suurimmat teollisuusyritykset ovat Patria konsernin puolustusvoimille erilaisia ammuksia valmistava NAMMO Vihtavuori, louhintaräjähdysaineita ja räjäyttimiä valmistava Oy Forcit  Ab . Ajoneuvoihin ja teollisuuteen katalysaattoreita valmistava
Dinex Finland Oy on suurin metallijalostuslaitos.

Suurin osa kylän asukkaista saa toimeentulon paikallisilta tai ympäristön teollisuus- tai palveluyrityksiltä. Kyläkyselyn vastauksista ilmeni esimerkiksi, että puolet väestöstä käy töissä Jyväskylässä

 


 

Vihtavuoren Kyläyhdistys Ry